Judith KatOver KatWijs

Judith Kat
‘Het verschil maken’, dat is voor mij altijd het uitgangspunt. Als ik leerkrachten train, als ik studenten coach, als ik kinderen begeleid bij het ondernemend leren, dan gaat het er wat mij betreft altijd om dat de bijdrage die ik lever de leerkrachten, de studenten en de leerlingen een stap verder helpt. Dat betekent voor mij scherp kijken, goed vragen en doorvragen en goed aansluiten bij wat de ander nodig heeft. En wat is dan het effect? Vaak is dat ‘the magic’. De leerling ervaart opeens dat het haar wèl lukt een mooie mail te sturen naar de wethouder en dat die dan ook echt komt om het project te openen! De student lukt het nu wèl om een goede planning te maken en zo het tentamen te halen en de leerkracht stelt nu vragen aan de student, waardoor ze zèlf gaat nadenken en zo een betere stage loopt! Als dit het effect kan zijn van mijn bijdrage, dan is mijn missie geslaagd.

Ik ben afgestudeerd aan de UvA in de Nederlandse taal- en letterkunde en ben daarna ruim twintig jaar werkzaam geweest in het hbo als docent Taal/Communicatie aan vooral de pabo. Sinds 2017 werk ik als zzp’er. Ik train leerkrachten, ik coach studenten en ik begeleid leerkrachten en directeuren bij het tot stand komen van projecten ondernemend leren.
In 2020 rondde ik de opleiding Didactisch Meesterschap bij Karin de Galan af. Ik ontwerp nu al mijn coachings- en communicatietrainingen volgens de didactiek van Karin de Galan.

Judith op Linkedin:
Linked in profiel Judith Kat

CRKBO Docent Linked in profiel

Tel.: 06-14410027
Mail: info@katwijs.nl
Algemene voorwaarden|Disclaimer
Design: CoCreCi| © 2020