Judith KatOver KatWijs

Judith Kat

‘Het verschil maken’, dat is voor mij altijd het uitgangspunt.

Als ik leerkrachten train of als ik studenten of leerkrachten coach, dan gaat het er wat mij betreft altijd om dat de bijdrage die ik lever, de leerkrachten en de studenten een stap verder helpt. Dat betekent voor mij scherp kijken, vragen en doorvragen en aansluiten bij wat de ander nodig heeft.

En wat is dan het effect? Dat is ‘the magic’! De leerkracht stelt vragen aan een student, waardoor ze zèlf gaat nadenken en zo een betere stage loopt! De Intern Begeleider neemt haar collega mee in een veranderproces en laat haar zo ontdekken dat ze zelf veel meer in huis heeft dan ze aanvankelijk dacht! De leerkracht die woorden aan haar leerlingen leert en van de ouders terug hoort dat ze zo verbaasd zijn dat hun zesjarige zoon thuis vertelde dat hij zo ‘teleurgesteld’ was dat de gymles niet doorging. Als dit het effect kan zijn van mijn bijdrage, dan is mijn missie geslaagd!


Ik ben afgestudeerd aan de UvA in de Nederlandse taal- en letterkunde en ben daarna ruim twintig jaar werkzaam geweest in het hbo als docent Taal/Communicatie aan vooral de pabo. Sinds 2017 werk ik als zzp’er. In 2020 rondde ik de opleiding Didactisch Meesterschap bij Karin de Galan af. Ik ontwerp nu al mijn coachings- en communicatietrainingen volgens de didactiek van Karin de Galan.

Judith op Linkedin:
Linked in profiel Judith Kat

CRKBO Docent Linked in profiel

Mail: info@katwijs.nl
Algemene voorwaarden|Disclaimer
Design: CoCreCi| © 2020