Trainingen in het onderwijs op het gebied van:

1. Coachingvaardigheden & Communicatie

Ik verzorg trainingen voor Inholland Academy en voor Evenwicht Training & Coaching. Deze trainingen zijn vormgegeven op basis van de methodiek van Karin de Galan. Dat betekent dat ik werk volgens de methodiek van ‘de glijbaan’ en ‘de trap’. Via de glijbaan komen de deelnemers in de leerstand en via de trap trainen we de vaardigheden die de deelnemers nodig hebben om de gesprekken die ze gaan voeren, zo effectief en goed mogelijk te laten verlopen.
Ik verzorg onder andere modules coaching in de opleiding voor intern begeleiders op basisscholen, modules coachingsvaardigheden voor praktijkbegeleiders en schoolopleiders op basisscholen en trainingen oudergesprekken voor (startende) leerkrachten.

2. Woordenschatdidactiek

Ik verzorg trainingen voor Rezulto. Ik verzorg de tweedaagse training ‘Met Woorden In De Weer’ waarin schoolteams in het basisonderwijs geschoold worden in de didactiek van ‘De Viertakt’. Ik ben ook trainer in de Woordenschat Coördinatorentraining, waarin we de ‘kartrekkers’ voor woordenschattrajecten op scholen opleiden. Daarnaast verzorg ik trainingen voor LOGO3000, LOGO groep 3, LOGO Schooltaal en Wereld vol Woorden. Dit zijn trainingen waarin het werken met concreet lesmateriaal op het gebied van woordenschat wordt ingetraind.

CRKBO Docent Linked in profiel


Mail: info@katwijs.nl
Algemene voorwaarden|Disclaimer
Design: CoCreCi| © 2020